Gymnázium Brno, Křenová 36

Popis

Gymnázium na ulici Křenová bylo založeno v roce 1907. Areál školy zahrnuje starou a novou budovu, dvě tělocvičny a dvůr se sportovním hřištěm a klidovou zónou. Blízkost vlakového i autobusového nádraží umožňuje studium i mimobrněnským žákům, nedaleká zastávka tramvaje a trolejbusu je výhodou pro ty brněnské.

Nabízíme dva druhy všeobecného studia – čtyřleté a šestileté.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gymkren.cz
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/gymkren/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 150
Počet přihlášených: 700
Počet zapsaných: 150
Počet studentů: 630
Počet absolventů od roku založení: 11300

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o.. viz https://www.gymkren.cz/studium/prijimaci-rizeni/informace-k-prijimacimu-rizeni/

Podrobné informace o škole

Nabízíme dva druhy všeobecného studia – čtyřleté a šestileté.

Šestileté studium je všeobecné s přípravou na Deutsches Sprachdiplom. Studenti v něm po šesti letech přípravy skládají mezinárodně uznávanou zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje maturitu z německého jazyka a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Zkouška i příprava na ni je bezplatná. Každoročně otevíráme jednu třídu šestiletého studia.

Čtyřleté studium je všeobecné, otevíráme střídavě tři nebo čtyři třídy 1. ročníku. Studenti čtyřletého studia, kteří se na ZŠ již v němčině intenzívně vzdělávali, mají možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku DSD II.

Pro všechny studenty školy, kteří mají zájem o složení mezinárodně uznávané zkoušky FCE z angličtiny, pořádáme přípravné kurzy pod patronací jazykové školy P.A.R.K. Studenti 4letého studia také skládají mezinárodně uznávanou zkoušku z francouzštiny DELF. Školu každoročně reprezentují úspěšní řešitelé v krajských i republikových kolech olympiád a jazykových soutěží, naši sportovci patří ke špičce ve městě Brně i v Jihomoravském kraji. Ke všednímu životu školy patří kulturní a historické exkurze, koncerty, divadla, zimní i letní sportovní kurzy, školní kola SOČ, sportovní soutěže a mnoho dalších aktivit. Během studia se studenti také účastní různých projektů, zahraničních zájezdů a výměnných pobytů s družebními školami v Německu a Rusku. Pro studenty prvních ročníků pořádáme adaptační kurzy. Naši absolventi ovládají nejméně dva světové jazyky a tradičně dosahují vynikajících výsledků na vysokých školách.

Škola disponuje moderním vybavením odborných poslucháren i laboratoří (v patnácti učebnách je multimediální technika), studijním a informačním centrem, dvěma tělocvičnami, sportovním areálem; o tom všem se můžete přesvědčit při vaší osobní návštěvě případně na dnech otevřených dveří.

Diskuze