preview

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Popis

Historie ašského gymnázia sahá až do roku 1908, kdy bylo v Aši založeno Státní reálné gymnázium s vyučovacím jazykem německým. S vypuknutím druhé světové války bylo vyučování ukončeno a znovu zahájeno v roce 1947 již s vyučovacím jazykem českým. 1.9.1949 byla výuka na reálném gymnáziu zastavena a v roce 1954 zřízena Jedenáctiletá střední škola, a tím se do Aše gymnaziální vzdělání vrátilo.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymas.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

1. září 1959 se rozhodnutím Ministerstva školství a kultury mění JSŠ na experimentální Dvanáctiletou střední školu, později na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). V roce 1965 bylo v Aši gymnázium zrušeno a převedeno do Chebu, avšak v roce 1990 se podařilo víceleté gymnázium v Aši obnovit.

 

Gymnázium osmileté

79-41-K/81 Gymnázium

 

VÝHODY STUDIA NA OSMILETÉM GYMNÁZIU

  • Ze žáka základní školy se rázem stane student střední školy
  • Přestože přichází do nového prostředí, nehrozí, že by se cítil ztraceně. Jsme malá škola s takřka rodinnou atmosférou a každý je vnímán jako jednotlivec
  • Vytváří se nový třídní kolektiv, který žáky motivuje k vyšším výkonům; vzhledem k tomu, že spolu žáci stráví osm let, vznikají mezi nimi mimořádně pevné a hluboké vztahy, které přetrvávají i řadu let po ukončení studia
  • Osmileté studium tvoří ucelený cyklus, který je započat v primě a vrcholí maturitou, přičemž dbáme na provázanost nižšího a vyššího stupně
  • Přestože jsme malá škola, dbáme na to, aby se studenti v posledních ročnících mohli věnovat především předmětům souvisejícím s oborem jejich budoucího studia (humanitní a přírodovědná profilace)
  • Klademe důraz na budování mezipředmětových vztahů, směřující k hlubšímu pohledu na svět kolem nás, k čemuž napomáhají také projekty, exkurze a poznávací zájezdy
  • Vzhledem k našemu regionu má na škole velkou tradici výuka německého jazyka; kromě možnosti složit jazykovou zkoušku Das deutsche Sprachdiplom nabízíme studentům roční pobyt na partnerském gymnáziu v Pegnitz. Někteří naši absolventi dokonce studují na německých vysokých školách.

Diskuze