preview

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace

Popis

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, největší gymnázium v regionu s dlouholetou tradicí se všeobecným zaměřením. Sídlem školy je okresní město Nymburk. V současné době naše škola nabízí osmileté a čtyřleté studium.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.gym-nymburk.cz/skola/
Facebook: https://www.facebook.com/gymnbk/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet přihlášených: 100
Počet zapsaných: 30
Počet studentů: 593
Počet absolventů od roku založení: 13320

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

7941K/81 - Gymnázium

Osmileté Prezenční studium

7941K/41 - Gymnázium

Čtyřleté Prezenční studium

Dny otevřených dveří

1x v období říjen - listopad ve stejném termínu jako je Burza středních škol pořádaná Úřadem práce Nymburk.

2x v období leden - únor, vždy v odpoledních hodinách

Součástí programu jsou:

  • informace o přijímacím řízení - čtěte nově uveřejněné podmínky v sekci "Přijímací řízení"
  • informace vedení o možnostech studia
  • prezentace laboratorní techniky
  • ukázky výukových programů
  • ukázky z akcí školy
  • ukázky žákovských prací
  • ukázky využití moderní techniky ve výuce

Přijímací řízení

 

  • 2 třídy 8-letého studia 7941K/81 (celkem 60 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení jsou zveřejněny v příslušných sekcích pro 4-leté i 8-leté studium.

Přihlášku (viz další sekce) potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou).

Škola je zapojena stejně jako v loňském roce do pokusného ověřování jednotných přijímacích zkoušek CERMAT. Z toho vyplývá i skladba zkoušek a kritéria pro přijetí:

4-leté studium  – písemné příjímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT

   O případném vyhlášení 2. kola bude veřejnost informována na webových stránkách školy.

8-leté studium – písemné zkoušky CERMAT z CJL a MAT a písemná zkouška z OSP od společnosti SCIO. Toto platí pro uchazeče, kteří naši školu uvedou na přihlášce na 1. místě.

                          - písemná zkouška z OSP od společnosti SCIO pro uchazeče, kteří naši školu uvedou na přihlášce na 2. místě

                         2. kolo nebude vyhlašováno.

Podrobné informace o škole

Gymnázium Nymburk má více než stoletou tradici a dlouhodobě výborné výsledky. Ve škole studuje 600 žáků ve 20 třídách 4letého a 8letého studia, o které se stará 58 aprobovaných učitelů. Prioritou školy je výuka cizích jazyků a výpočetní techniky.

Žáci se učí povinně dva cizí jazyky. Prvním z nich je angličtina, druhý volí mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Nepovinně škola nabízí ruštinu, latinu a italštinu. Škola připravuje pro žáky zahraniční zájezdy a organizuje výměnné pobyty na partnerských školách. Běžná je účast v mezinárodních projektech EU.

Vnitřně diferencovaný učební plán vyššího gymnázia umožňuje profilaci podle zájmů žáků formou volitelných předmětů v posledních 2 letech studia. Na výběr je 18 volitelných a 6 nepovinných předmětů. To převyšuje běžný standard a zaručuje kvalitní přípravu na VŠ.

Škola je výborně připravena na využití ICT techniky ve všech předmětech. K dispozici jsou 4 odborné ICT učebny a v ostatních třídách pak PC a dataprojektory i interaktivní tabule. ICT technikou jsou vybaveny téměř všechny učebny ve škole, žáci mají k dispozici v některých předmětech notebooky. V laboratoních cvičeních ze všech přírodovědných oborů pracují žáci s moderními digitálními přístroji.

Škola nabízí mimoškolní aktivity v kultuře i sportu - zájezdy do divadel, kroužky volejbalu, basketbalu, futsalu a florbalu. Pro sportovní činnost jsou využívány chaty Rodičovského sdružení v Rokytnici n/Jiz, kde se v průběhu zimy vystřídají všichni žáci na lyžařských kurzech. 

Pro nové žáky připravujeme adaptační pobyty. Během studia je věnován prostor přednáškám a diskusím s odborníky z oblasti prevence patologických jevů.  

Diskuze