Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Video

Založením Gymnázia v Blansku v roce 1949 byly položeny základy pro rozvoj středního všeobecného školství v blanenském regionu. Jeho založení bylo vyvoláno značným nárůstem obyvatelstva města Blanska po 2. světové válce. Počátky a budování této pro nás dnes už samozřejmé tradice nebyly ovšem jednoduché a přímočaré.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymbk.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymbk.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YHtnHVyObB0&feature=emb_logo
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

    Školu navštěvuje téměř 500 žáků. Během studia mají postupně možnost profilace, tj. výběru předmětů podle svého zájmu a budoucího zaměření. V maturitním ročníku tak převažují semináře a volitelné předměty nad povinnými.

     Po celou dobu studia se všichni žáci učí angličtinu, jako další cizí jazyk si mohou zvolit němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Výuka cizích jazyků je vhodně doplňována poznávacími a jazykovými pobyty našich studentů v zahraničí. Škola je také zapojena do mezinárodních projektů, které se pro žáky stávají velkou motivací studia jazyků. K oblíbeným a vyhledávaným patří nejen vzdělávací pobyty v Londýně, Paříži, Provence či Augsburku, ale i historické exkurze do Osvětimi, Vídně nebo na Zakarpatskou Ukrajinu.

     Škola dosahuje vynikajících výsledků v přípravě žáků na vysokoškolské studium. Mnozí úspěšní absolventi se do ní rádi vracejí, např. v době projektových dnů, a pořádají pro studenty přednášky a besedy, mj. i o stážích na vysokých školách v zahraničí.

     Od května 2007 je naše gymnázium partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně. V rámci programu Partnerství ve vzdělání studenti různých fakult předávají našim žákům informace o studiu na univerzitě. Dalším přínosem tohoto programu jsou odborné přednášky pedagogů Masarykovy univerzity na našem gymnáziu, které podporují péči školy o nadané studenty.

 

Diskuze