preview

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Video

Základní pilíře vzdělávání na naší škole jsou: příjemné a vstřícné prostředí pro rozvoj a uspokojování vzdělávacích potřeb každého žáka; všestranný rozvoj žáků s možností osobní profilace ve vyšších ročnících gymnázia; partnerské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči; vytváření zdravého prostředí podle zásad projektu Zdravá škola; spolupráce mezi učiteli v přístupu k žákům a vzdělávání;

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gymnp.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymnp/
Instagram: https://www.instagram.com/gymnazium_sospg/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UN9V0l0p9QY
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Osmileté gymnázium

Čtyřleté gymnázium

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podrobné informace o škole

Důraz na projektové vyučování, rozvoj komunikace, kritického myšlení, logického uvažování a řešení problémů; zavádění moderních metod a forem výuky a budování kvalitního pedagogického sboru; rogram prevence nežádoucích jevů působících na žáky a podpora pozitivního sociálního cítění žáků; motivace k celoživotnímu učení a příprava na studium na vysoké škole.

Diskuze