preview

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.

Popis

1st International School of Ostrava je školou, která poskytuje kvalitní moderní vzdělávání odrážející potřeby současné doby. Motivační vzdělávací program klade na žáky vysoké nároky a vyžaduje od nich zapojení veškerého intelektuálního úsilí, kreativity, pevné vůle a morálních sil. Škola vnímá své žáky jako osoby, jež se budou zanedlouho plně podílet na přispění kvalitního života na Zemi.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.is-ostrava.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/1stinternationa…ava
Instagram: https://www.instagram.com/1stiso/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

8LETÝ OBOR (ŠVP) - Gymnázium- 79-41-K/8

4LETÝ OBOR (ŠVP) - Gymnázium - 79-41-K/41

Podrobné informace o škole

CO NABÍZÍME

  • získání středoškolského vzdělání s maturitou s důrazem na rozvoj měkkých dovedností a klíčových kompetencí a na aplikování nabytých znalostí a vědomostí v praxi při nadstandardním zvládnutí angličtiny
  • důraz na práci s prameny, vytváření logických úsudků a obhajování vlastních postupů, prezentace výsledků a názorů
  • širokou škálu hodnocení, které obsahuje různorodé aktivity a způsoby hodnocení podle předem stanoveného a  známého bodového systému
  • příjemné prostředí školy s moderním vybavením v domovských třídách žáků a se specializovanými prostory pro výuku přírodovědných předmětů (laboratoře), výtvarné a hudební výchovy, knihovnou a studovnou, s možností stravování v jídelně
  • maximální počet žáků ve třídě je 20
  • podpora v rozvoji anglického jazyka prostřednictvím extra hodin, tzv. EAL lekcí (English as Additional Language)
  • adaptační zážitkový kurz před zahájením nového školního roku 
  • školní kluby v odpoledních hodinách
  • informační systém Bakaláři pro zápis známek, absence, plánu akcí a změn v rozvrzích, školní G-mail

Diskuze