Biskupské gymnázium v Ostravě

Video

Církevní školy obecně nabízejí žákům a studentům alternativní způsob vzdělávání a výchovy. Naše gymnázium v první řadě připravuje studenty na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Navíc se snažíme studenty vybavit životními hodnotami, které mají svůj původ v křesťanství.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.b-g.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L9DmAMM_ol0
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium - čtyřletý studijní obor

Gymnázium - osmiletý studijní obor

Podrobné informace o škole

Často jsou mi kladeny dotazy, zda v naší škole studují pouze věřící studenti a zda zde pracují pouze věřící kantoři. Jsme školou otevřenou pro všechny studenty i kantory, kteří věří v lásku, dobro, spravedlnost a odvádějí svůj díl práce poctivě a zodpovědně. Jádrem našeho společenství by pak měli být ti, kteří věří v Lásku, Dobro, Spravedlnost.

Naše gymnázium bylo pilotním gymnáziem pro ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia jako jediné v Moravskoslezském kraji. V rámci této pilotáže jsme si vytvořili svůj školní vzdělávací program s motivačním názvem "Po jejich ovoci je poznáte ..."

V programu Comenius jsme spolupracovali se školami v Turecku, Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Německu a Portugalsku.Dalšími projekty, do kterých jsme byli zapojeni - ICT nás baví, ICT pro všechny, Rozvíjení klíčových kompetencí formou dlouhodobých třídních projektů, Podpora cizích jazyků na BiGy, Podpora inkluze na BiGy, Quo Vadis II ...

Tradičními celoškolními akcemi jsou Masarykiáda, adventní koncert, školní akademie, BIGY OPEN, Dětský den na BiGy, Laťka o pohár otce biskupa ve skoku vysokém, Zahradní slavnost a jiné.

Dlouhou a úspěšnou tradici má ve škole šachový kroužek a různá pěvecká sdružení, z nichž nejvýraznější je Schola BiGy.

Velmi bych si přála, aby se naši studenti nejen dobře uplatnili v dalším studiu a v zaměstnání, ale aby i našli odvahu konat v životě dobro a vidět kolem sebe právě ty bližní, kteří potřebují pomoc.

V naší škole usilujeme o to, aby se mohli studenti i rodiče spolupodílet na zvelebování prostředí školy. Významnou pomocnou ruku nám podává také náš zřizovatel Biskupství ostravsko – opavské.

Diskuze