Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Popis

Mottem Biskupského gymnázia je od roku 2004 latinské „Ad optima intenti“, tedy „Usilujeme o to nejlepší“. Jistě tehdy nešlo jen o to, abychom měli ve znaku nějaké to vzletné latinské moudro. Usilovat o dobré, ba nejlepší měla ostatně tato škola dáno ve vínku již od svého vzniku. A i když práce a její výsledky vždy váží víc než slova, je přísaha zavazujícím symbolem, že na ni ve svém konání a činech budeme vždy pamatovat. V tomto smyslu heslo zavazuje. A zavazuje nás všechny, kteří na dobrém díle spolupracují, tedy studenti, učitelé, zaměstnanci, rodiče i veřejnost, včetně té akademické. Protože jsem vždy za základ považoval a považuji i do budoucna kvalitní a dobře nastavený systém a pravidla komunikace mezi všemi zmíněnými stranami, v koncepčním přehledu věnuji této problematice přední místo.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.bigy.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

https://www.bigy.cz/skola/koncepce-skoly

Diskuze