preview

Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o.

Video

Informace o škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 je státní škola, jejím zřizovatelem je kraj, tj. hlavní město Praha. Školné se neplatí. Denní studium je určeno absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií s ukončenou povinnou školní docházkou (kvarta). Studijní program všech oborů v denním studiu je čtyřletý a je zakončen maturitní zkouškou. 

Škola má statut fakultní školy dvou fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Pro studenty je k dispozici školní knihovna. V průběhu studia připravujeme pro studenty celou řadu exkurzí, sportovních a kulturních akcí.

Vize školy

Vize je dána školním vzdělávacím programem a specializacemi jednotlivých studijních oborů.

Naším cílem je budovat školu všeobecného a hlavně odborného zaměření v oblastech informačních technologií a elektrotechniky, která je dostupná všem žákům bez rozdílu pohlaví a národnosti a systematicky dbá na kvalitu odborného vzdělávání, posilování jazykových a matematických kompetencí a podporuje u žáků vysoké morální hodnoty, a tím se stává přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro vysoké školy a zaměstnavatele.

Chceme být školou, kde na prvním místě stojí kvalita, kvalita výchovného a vzdělávacího procesu a vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy, mezi pedagogy navzájem, pedagogy a rodiči žáků, proces učení se žáků, přitažlivý obsah školních vzdělávacích programů, systematicky promyšlený vzdělávací proces, moderní vybavení a tím udržet trend vývoje technických oborů v praxi, spolupráce, zdravé a tvořivé klima, uplatnitelnost absolventa v praxi, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví každého žáka a zaměstnance, zajištění bezpečí, prevence, integrace.

Fakultní škola

Fakultní škola Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Dne 29. srpna 2019 podepsaly Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, zastoupená PhDr. Romanou Bukovskou, ředitelkou školy, a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, zastoupená prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc., děkanem fakulty, smlouvu o propůjčení titulu FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

SPŠE V Úžlabině se podepsáním smlouvy stala partnerem fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Smlouva upravuje formy spolupráce, jako jsou odborné konzultace pedagogům SPŠE V Úžlabině, kurzy vzdělávacího charakteru, nadstandardní přístup k informací, možnost využívat výukové prostory fakulty, den otevřených dveří výhradně pro studenty fakultní školy. Spolupráce s fakultou SPŠE V Úžlabině navíc umožňuje získávat nové kvalitní vyučující pro výuku zdravotnických a technických předmětů.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.uzlabina.cz/
Facebook: https://facebook.com/uzlabina
Twitter: http://uzlabinskyblog.blogspot.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/uzlabinaspse/
Instagram:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A3uBoNvywMQ
Zaměření školy: Střední odborná škola, Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

79-41-K/41 GYMNÁZIUM

Diskuze