preview

Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Popis

Při zakládání naší školy jsme byli v mnohém inspirováni americkými „High School“, pro které je typická široká škála předmětů a jejich různých úrovní s tím, že si žáci sami vybírají a nastavují, jak jednotlivé předměty, tak i jejich úroveň v jednotlivých variantách. 

Škola tak v současné době nabízí několik variant studia: - gymnázium, střední pedagogická škola, střední sportovní škola

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sion.cz/stredni-skola/
Facebook: https://www.facebook.com/sionhighschool/
Zaměření školy: Střední pedagogická škola, Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 92
Počet přihlášených: 136
Počet zapsaných: 92
Počet studentů: 136

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika Prezenční studium
Gymnázium se sportovním zaměřením Prezenční studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika Prezenční studium
Pedagogické lyceum Prezenční studium
Gymnázium Prezenční studium
Pedagogické lyceum se zaměřením na tělesnou výchovu a sport Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Individuální přístup

Chceme, aby se studenti mohli rozvíjet v pozitivní atmosféře, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti.

Je pro nás přirozený osobní přístup ke studentům a chceme, aby mohli mít dobré osobní vztahy i se svými učiteli (více než jen učitel-student).

Chceme poskytovat individuální studijní plány dle zaměření studenta  (příprava na magisterské studium – pedagogické, humanitní, přírodovědné, technické; na vyšší odborné studium; na přímé uplatnění v praxi).

Zároveň chceme nabídnout volitelné úrovně náročnosti vybraných předmětů dle perspektivy studenta (např. 2 úrovně – 1. k praktickému životu,  2. příprava ke studiu na vysoké škole) – literatura, angličtina, matematika, fyzika.

Důležitost vztahů

Velmi nám záleží na ovzduší, ve kterém studenti budou trávit svoji závěrečnou cestu do dospělosti.

Chceme klást důraz na rozvoj kvalitních vztahů, učit je navzájem se přijímat, respektovat i při různostech. Je naší prioritou, aby se studenti dokázali domluvit, vyjít s ostatními atd.

Bezpečné a zdravé prostředí

Přejeme si, aby se studenti ve škole cítili bezpečně. Aby zde měli zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí bát mluvit o svých problémech atd.

Chceme, aby všichni studenti věděli, že mají svou hodnotu, a ve škole v tom byli vždy utvrzováni.

S touto oblastí souvisí i důslednost v ochraně před možnými negativními vlivy, jako je nabídka drog apod.

Diskuze