preview

EKO Gymnázium

Popis

Škola je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR a MV ČR pro další vzdělávání. Při škole působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, které se zaměřuje na další vzdělávání učitelů.

EKO Gymnázium bylo a je náročnou školou, kde se musí každý cítit dobře.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ekopodebrady.cz/ekogymnazium/
Facebook: https://www.facebook.com/ekomt2011/
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Škola vždy kladla velký důraz na kvalitní mezilidské vztahy a komunikaci. Komunikaci ve škole, ale i mimo školu především s rodiči. Snažila se a snaží vtáhnout žáky do spolurozhodování o životě školy formou školního parlamentu a třídních samospráv. Vede a motivuje žáky k odpovědnosti za sebe i za třídní a školní kolektiv formou plánů osobního rozvoje a individuální angažovanosti (PORIA). Úspěšní žáci jsou odměňování školní měnou EKOUN nebo získávají finanční prostředky v rámci stipendií. Škola má propracovaný program výchovného a kariérního poradenství, kde je připravena pomoci každému potřebnému jedinci. Umí reagovat i na specifické vzdělávací potřeby nadaných uchazečů i žáků s hendikepem.

 

Diskuze