Gymnázium Nad Alejí Praha 6

Popis

Gymnázium Nad Alejí vzniklo v r.1984. Mezi pražskými gymnázii si získalo dobrou pověst školy, která – ačkoliv se opírá o tradicí ověřený model náročné střední školy – je otevřená všemu novému a proměňuje se podle potřeb studentů.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 567
Počet zapsaných: 90
Počet studentů: 600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 Gymnázium

Gymnázium Prezenční studium

79-41-K/81 Gymnázium

Gymnázium Prezenční studium

Dny otevřených dveří

11.1.2017 od 17.00

Přijímací řízení

Ve školním roce 2017/2018 budou na našem gymnáziu otevřeny dvě primy osmiletého studia (přihlášku mohou podat pouze žáci pátých tříd základní školy) a jeden první ročník čtyřletého studia s návazností anglického jazyka (přihlášku mohou podat žáci devátých tříd základní školy, odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a také ti, kteří ukončili povinnou školní docházku). V přijímacím řízení na jaře 2017 budeme vycházet z platné legislativy (testy CERMATu z matematiky, českého jazyka, ve čtyřletém oboru rovněž vlastní test z anglického jazyka). 

Podrobné informace o škole

Naše škola je všeobecně zaměřené čtyřleté i osmileté gymnázium, které především připravuje studenty k vysokoškolskému studiu (úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká) a nabízí rozšířený program v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky různého stupně (FCE, CAE).

  • Gymnázium Nad Alejí Praha 6
  • Nad Alejí 1952, 162 00 Praha
  • tel.: 235010160
  • e-mail: gymnasium@alej.cz

Diskuze