Gymnázium Elišky Krásnohorské Praha 4

Popis

Výuka na škole je zaměřena především na přípravu k vysokoškolskému studiu - úspěšnost studentů v přijetí na VŠ se pohybuje dlouhodobě mezi 90 a 95%. Ve čtyřletém i osmiletém cyklu otevíráme třídy všeobecného zaměření, ve vyšších ročnících si studenti sami určují zaměření volitelnými předměty (např. konverzace v cizím jazyce, lékařská fyzika, matematika a fyzika v anglickém jazyce, seminář z architektury, dějin umění, práva, filosofie atp.). Pestrá je i nabídka nepovinných předmětů (další cizí jazyky, např. latina, čínština, dramatický kroužek, deskriptivní geometrie, autoškola apod. – vše dle zájmu studentů). Škola pořádá pro zájemce z řad studentů zájezdy do Německa, Francie, Itálie, Rakouska a Velké Británie. Součástí těchto zájezdů bývá návštěva zahraniční školy. Svůj tvořivý potenciál mohou studenti uplatnit v celé řadě dalších aktivit (charitativní akce - např. běh pro Afriku, ekodny, pěvecký sbor, KMD, Krásnohoření, festival Jeden svět na Ohradní). www.gekom.cz

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
  • Gymnázium Elišky Krásnohorské Praha 4
  • Ohradní 111/55, Praha

Diskuze