1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Popis

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa s individuálním přístupem v klidné části historického centra Prahy. Naučíme Vás tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Mezinárodní prostředí školy je naší prioritou pro výuku cizích jazyků. Studium na našem gymnáziu Vám přinese nejen mezinárodní rozhled, ale i zajímavé kontakty se zahraničím.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.slovgym.cz
Facebook: www.facebook.com/slovgym
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 80
Počet přihlášených: 95
Počet zapsaných: 45

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 Gymnázium - dálková forma

79-41-K/41 Gymnázium - denní forma

Dny otevřených dveří

8. 12. 2016

12. 1. 2017

9. 2. 2017

9. 3. 2017

vždy od 8:00 do 18:00

Přijímací řízení


Informace pro uchazeče o studium:

Přijat může být uchazeč o studium, který řádně ukončil 9. ročník základní školy a podal přihlášku.

Části přijímací zkoušky:

1)  Státní část

a)  Český jazyk  50 bodů

b)  Matematika  50 bodů

2)  Interní část 1. Slovanského gymnázia

a)  Písemný test z anglického jazyka

b)  Písemný test všeobecných znalostí

c)  Motivační pohovor

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

Ke studiu bude přijat předpokládaný počet uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splní všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky:

1)  uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky,

2)  v každé dílčí části interní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Spolu s přihláškou předá osobní dotazník, kopii vysvědčení z minulého ročníku základní školy, pololetní vysvědčení z letošního školního roku a lékařské potvrzení. Dále kopii občanského průkazu, u zahraničních uchazečů kopii pasu a 4 fotografie pasového formátu.

 

Podrobné informace o škole

Budova gymnázia se nachází v centru Prahy a je dostupná několika dopravními spoji, které vedou do zastávek Dlouhá třída a Náměstí Republiky. Studenti mohou využívat připojení Wi-Fi, školní jídelnu a automaty na nápoje. Ve škole funguje sportovní klub. Pro chvíle oddechu je k dispozici pingpongový stůl a stolní fotbálek. Se všemi žáky pracují výchovný poradce a třídní učitelé. Žáci mají svůj žákovský parlament a třídní samosprávu.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM využívá všechny získané prostředky k financování vzdělávání svých studentů. Jako soukromá škola realizujeme pro naše studenty podstatné výhody, které nejsou běžné na státních školách.  Především umožňujeme opravdový individuální přístup. Naši učitelé poskytují svým studentům pravidelné konzultace a individuální doučování a pomáhají jim dosáhnout úspěchu. 


Studijní oddělení podporuje studenty při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy. Pomáhá jednotlivým studentům vyhledat co nejvíce informací a sděluje jim všechny důležité podmínky pro úspěšné zvládnutí zkoušky.

Maturantům, kteří se rozhodli nepokračovat dále ve studiu na vysoké škole, pomáhá studijní oddělení aktivně hledat možnosti pracovního zařazení podle jejich zájmu a schopností.

  • 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
  • Masná 700/13, 11000 Praha
  • tel.: 777 884 880
  • e-mail: info@slovgym.cz
  • www.slovgym.cz

Diskuze