Gymnázium Prof. Jana Patočky

Popis

Gymnázium prof. Jana Patočky nabízí osmileté studium pro žáky z pátých ročníků ZŠ a čtyřleté studium pro žáky z devátých ročníků ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Gymnázium připravuje žáky k dalšímu studiu na vysokých školách nejrůznějšího zaměření. Studium je všeobecně zaměřené. Ve třetím ročníku/septimě si žáci vybírají tři volitelné semináře, ve čtvrtém ročníku/oktávě celkem šest seminářů. V posledních dvou letech se žáci profilují s ohledem na výběr maturitních předmětů a dalšího studia. Škola spolupracuje při výuce odborných předmětů s vysokými školami: Přírodovědeckou fakultou UK, Matematicko‑fyzikální fakultou UK a Vysokou školou chemicko‑technologickou. Tradiční je též spolupráce s organizací Člověk v tísni o.p.s, v posledních letech na projektu FOOD RIGHT NOW a mediální výchově. Cizí jazyky Škola klade velký důraz na studium cizích jazyků. Studenti jsou rozřazeni do skupin podle aktuální jazykové úrovně. Výuka je doplněna zahraničními výjezdy a kempy na území ČR ( anglický kemp a španělský kemp).

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
  • Gymnázium Prof. Jana Patočky
  • Jindřišská 36, Praha
  • tel.: +420 224 239 061

Diskuze