Gymnázium Uničov

Popis

Gymnázium Uničov je osmileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium s širokou profilací studia formou volitelných předmětů. Výuka probíhá v odborných učebnách, přičemž je kladen důraz jak na teoretické zvládnutí učiva, tak i na jeho praktickou aplikaci. Prioritou školy je kvalitní příprava studentů na vysokoškolské studium, ale také osvojení základních dovedností pro uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.gymun.cz
Facebook: https://www.facebook.com/gym.unicov
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet přihlášených: 54
Počet zapsaných: 27
Počet studentů: 288

Dny otevřených dveří

12. 12. 2016 od 14:00

Přijímací řízení

Jednotné testy z matematiky a českého jazyka

Podrobné informace o škole

Školu charakterizuje trvale vysoká úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy. Je kladen důraz na dobré vzájemné vztahy a hlavně na výchovu ke slušnosti. Je kladen důraz na individualitu žáka, jeho harmonický rozvoj, schopnost samostatného získávání informací a celoživotního učení. Široká je nabídka volitelných předmětů a volnočasových aktivit. Vzdělávací metody a postupy jsou neustále modernizovány v reakci na stále se měnící požadavky praxe. Posláním uničovského gymnázia je poskytnutí kvalitního všeobecného středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Diskuze