Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov

Video

Gymnázium TGM Litvínov je střední škola poskytující úplné střední vzdělání a připravuje především pro studium na vysoké škole. Absolvent gymnázia TGM musí být složením maturitní zkoušky připraven ke studiu na kterékoliv VŠ, kde se vyučuje v jazyce českém, německém nebo anglickém. Vnitřní život a řád školy vychází ze zájmu o studium a předpokládá u studentů respektování a dodržování základních společenských norem jednání a chování.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.gtgm.cz
Facebook: https://www.facebook.com/gtgmlitvinov
Twitter: https://twitter.com/GTGMLitvinov
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Počet studentů: 350

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

"Dignitatis memores ad optima intenti"

gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) Prezenční studium
gymnázium osmileté (79-41-K/81) Prezenční studium

Diskuze