Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

Video

Čtyřleté a osmileté gymnázium působící na Těšínsku od r. 1921.

Pěstujeme vztah žáků ke kulturním, společenským, duchovním a přírodním hodnotám. Rozvíjíme jazykové schopnosti žáků, jejich tvůrčí myšlení. Připravujeme žáky pro studium na všech typech VŠ.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.gmct.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymct/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

79 41 K/41 Gymnázium (čtyřleté) Prezenční studium
79 41 K/81 Gymnázium (osmileté) Prezenční studium

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete na odkazu http://www.gmct.cz/prijimaci-rizeni

Podrobné informace o škole

Škola nabízí
- pokrytí internetem (wi-fi) v prostorách celé školy
- špičkové vybavení IC technologiemi
- vybavení všech učeben moderní počítačovou a audiovizuální technikou s připojením na internet
- elektronickou podporu výuky - Moodle
​- moderní jazykové laboratoře
- počítačovou studovnu, knihovnu
- práce s programovatelnými roboty
- informační a poradenskou činnost
- prevenci sociálně patologických jevů
- činnost ve sportovních a zájmových kroužcích (Sportovní klub, Studentský klub)
- nově vybavenou posilovnu
- keramickou dílnu s vypalovací pecí
- 3D tiskárnu
- školní jídelnu

 

Škola organizuje
- adaptační kurz pro nové studenty gymnázia
- odbornou přípravu v psaní na klávesnici všemi deseti
- lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v zahraničí (Chorvatsko), vodácký kurz
- poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie, Belgie, Itálie, Polska aj.
- odborné exkurze do institucí veřejné správy, obou komor Parlamentu ČR, průmyslových podniků (železárny, pivovar, tiskárna), návštěvy kulturních památek aj.
- spolupráce s partnerskými školami (Francie, Slovensko)
- maturitní a reprezentační ples gymnázia
- účast v mezinárodních projektech ( Erasmus+ aj.), bezplatné výměnné pobyty žáků v zahraničí

Diskuze