Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

Popis

Škola byla založena v roce 1965 jako STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA. V roce 1994 byla rozšířena o novou součást - GYMNÁZIUM. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Karlovarský kraj. Od školního roku 2005/2006 je součástí školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA. Ve škole je celkem 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (učebny jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.), disponuje také dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium, Střední pedagogická škola
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Žáci mají dostatek příležitostí využívat možností internetu. Je kladen velký důraz na rozvoj individuálního talentu žáků.

  • Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary
  • Karlovy Vary

Diskuze