Slezské gymnázium Opava

Slezské gymnázium je školou, která nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Ač jde o školu poměrně mladou, má v nejen v Opavě, ale i v blízkém okolí pevnou pozici a pozitivní pověst. Školní vzdělávací program s názvem „V čase a prostoru se neztratíme“ nabízí studentům pestrý rejstřík volitelných předmětů, důraz je také kladen na studium cizích jazyků.

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

Čtyřleté a osmileté gymnázium působící na Těšínsku od r. 1921.

Pěstujeme vztah žáků ke kulturním, společenským, duchovním a přírodním hodnotám. Rozvíjíme jazykové schopnosti žáků, jejich tvůrčí myšlení. Připravujeme žáky pro studium na všech typech VŠ.

Gymnázium Krnov

Gymnázium Krnov je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce 1877. Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je připravit žáky především na vysokoškolské studium, profesní specializaci i pro občanský život a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Nabízíme čtyřletý i osmiletý studijní obor.

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Jsme gymnázium s 8letým i 4letým oborem. Každým rokem otevíráme dvě třídy 8letého a jednu třídu 4letého studia. Zapojujeme se do projektů, čerpáme peníze z evropských dotací. Studentům nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit (kroužky, sportovní kurzy, exkurze, aplikovanou ekonomii). Máme špičkově vybaveny jazykové učebny, učebny biologie, chemie, školní knihovnu. Razíme heslo otevřená škola. Naši studenti se zapojují do charitativních akcí, mnohé sami organizujeme.