Gymnázium Broumov

     Gymnázium Broumov je škola s všeobecným zaměřením, jejímž cílem je podpora všestranného rozvoje žáků, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Dalším cílem školy je motivovat žáky ke studiu na vysoké škole a k tomuto studiu je připravovat.
     Prioritou je budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli a profesionalizovat práci učitelů a žáky chápat jako klienty školy.

Gymnázium Nový Bydžov

Škola organizuje studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Zaměření všech tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia výběrem volitelných seminářů a cvičení. Do školního roku 2015/2016 nastoupilo v deseti třídách celkem 240 žáků, jejichž studijní úsilí zabezpečuje v plném či částečném pracovním poměru 21 pedagogů a 6 nepedagogických pracovníků.

Městské gymnázium a Střední odborná škola Úpice

Nabízíme:

Individuální přístup

Třídy s moderní interaktivní technikou

Vybavenou počítačovou učebnu

Jazykové kroužky (latina, angličtina, němčina)

Adaptační kurzy

Sportovní kurzy (lyžařský, cyklistický)

Rafting

Zahraniční zájezdy

Akce studentů v prostorách školy

Další zájmová činnost (divadelní kroužek, psaní všemi deseti, tvorba webových stránek)

Jiráskovo gymnázium Náchod

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a čtyřleté. Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do 24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy.

Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na vysoké školy přijímáno okolo 90% našich absolventů.

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné je významná střední škola v rámci okresu i kraje. Škola byla založena před více než 140 lety. Dnes poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium všeobecné a Sociální činnost - přímá péče (79-41-K/81 a 75-41-M/01).

Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové

Jedno z mnoha hradeckých gymnázii. V současnosti nabízíme šestileté studium. Úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy nás řadí mezi nejlepší gymnázia v republice. Taktéž naši studenti slaví spousty úspěchů v soutěžích, olympiádách, apod.