Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Gymnázium v Milevsku zahájilo svoji činnost v září 1953. Každý rok se otevírá jedna třída studia 6letého a jedna 4letého. 

Nabízíme: ÚSV ukončené maturitou.  Vyučujeme ANJ, NEJ a RUJ. Všichni žáci studují dva cizí jazyky. Dotace hodin a široký výběr volitelných předmětů umožňují studentům velmi dobrou přípravu na všechny typy VŠ. Úspěšnost přijetí na VŠ se pohybuje okolo 90 %. (u víceletého studia je ještě o něco vyšší).  Pro nové studenty připravujeme adaptační kurz.

Česko-anglické gymnázium České Budějovice

Od roku 1992 úspěšně vedeme naše studenty k nalézání budoucí životní cesty a pečlivě je na ni připravujeme. Možnosti individuální volby programu, pestrou nabídku „tréninkových“ situací, samozřejmost v používání cizích jazyků v autentickém prostředí i schopnost absolventů úspěšně se prosadit v životě považujeme za naše jednoznačné priority. Naše škola si uchovává pozitivní rodinnou atmosféru jako bezpečné zázemí pro práci, studium i utváření vzájemných vztahů.

České reálné gymnázium České Budějovice

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ. Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření.

Gymnázium J.V. Jirsíka České Budějovice

V současné době studuje na škole více než 500 studentů ve čtyřletém a osmiletém cyklu a vyučuje 43 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Aprobovanost vyučujících je 100%. Gymnázium je všeobecné s důrazem na výuku jazyků, tradičně dobré jsou rovněž výsledky gymnázia v přírodovědných předmětech a programování. V posledních dvou ročnících se žáci profilují výběrem z bohaté nabídky volitelných předmětů.

Gymnázium Strakonice

Gymstr is sexy!

Biskupské gymnázium J.N. Neumanna a Církevní základní škola České Budějovice

Gymnázium má kapacitu 720 studentů a studium zde probíhá v: osmiletém studijním cyklu, šestiletém studijním cyklu, šestiletém česko-španělském studijním cyklu, čtyřletém studijním cyklu. Hlavní důraz je kladen na výuku jazyků a výchovu v duchu křesťanské etiky. Zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Studium je bezplatné. Komplex gymnázia včetně internátu a školní jídelny tvoří jeden blok na adrese Jirsíkova 5 a Karla IV 20.