Gymnázium Jana Palacha Praha 1

Čtyřleté všeob. gymnázium v Praze 1 s pětadvacetiletou tradicí, zrekonstruovaná komorní škola v hist. centru Prahy, 8 kmenových tříd pro 20 - 26 studentů.Žákům 3. r. nabízíme vol. předměty dle výběru a zájmu, včetně rozšiřujících nep. seminářů,garantujeme malé jaz. skupiny s tradičně vysokou úrovní výuky AJ,organizujeme přípravu za zkoušky FCE a CAE.V rámci spolupráce se šk. psycholožkou zajištujeme osobní a kariérové poradenství.

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

Nejsme velká škola, ale škola, která se snaží měnit přístup ke vzdělávání. Díky velkému počtu zahraničních žáků se nám daří přirozeně bourat často zažité stereotypy. Žákům i jejich rodičům nabízíme klima rodinné školy. Zakládáme si na vzájemné otevřenosti a individuálním přístupu ke každému žákovi, což podporuje jeho všestranný rozvoj. K tomu nám pomáhá i projektová výuka, kterou postupně zavádíme ve všech předmětech a která posiluje odpovědnější vztah žáka k vlastnímu vzdělávání. 

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Všeobecné čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělává studenty z celého světa s individuálním přístupem v klidné části historického centra Prahy. Naučíme Vás tři světové jazyky, získáte přehled v literatuře, historii, mezinárodních vztazích, ekonomii a politickém dění. Mezinárodní prostředí školy je naší prioritou pro výuku cizích jazyků. Studium na našem gymnáziu Vám přinese nejen mezinárodní rozhled, ale i zajímavé kontakty se zahraničím.

Gymnázium Oty Pavla Praha 5

Na základě doporučení České školní inspekce a Školského úřadu Prahy 5 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR gymnáziu v Radotíně 1. února 2000 čestný název Gymnázium Oty Pavla. Dne 19. září 2000 byla ve škole za účasti rodiny Pavlových, Školského úřadu Prahy 5 a Městské části Praha-Radotín
slavnostně otevřena stálá expozice o životě a díle spisovatele a novináře Oty Pavla. V souvislosti s udělením čestného názvu bylo také vytvořeno logo školy. Motivem se stal trilobit, jako symbol související s geologickým profilem údolí Radotínského potoka.
 

Anglicko-české gymnázium AMAZON Praha 1

Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy, orientované na výuku současných evropských a světových jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky.

EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola Praha 4, s.r.o.

EDUCAnet Praha s.r.o - gymnázium je 4-letá nestátní střední škola, jejímž posláním je připravovat studenty pro vysokoškolské studium i k plnohodnotnému uplatnění v praktickém životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti za maximální podpory využití informačních technologií. Za své motto si škola, výjimečná použitím moderních výukových metod a špičkové techniky, zvolila šest slov: nadstandard – komunikace – odlišení – zábava – důvěra - profesionalita.

Gymnázium Botičská Praha 2

Gymnázium Botičská je škola s více než šedesátiletou tradicí. Sídlí v centru Prahy v historické budově z roku 1882. Zřizovatelem je hlavní město Praha.

Ve třinácti třídách čtyřletého studia studuje zhruba 390 žáků. Gymnázium je tradičně zaměřeno na přírodovědné předměty, zejména na biologii a chemii. Má dlouholetou tradici v přípravě studentů ke studiu lékařství a přírodních věd, ale i jiných oborů vysokých škol.

Gymnázium bratří Čapků Praha 10

GYMNÁZIUM BRATŘÍ ČAPKŮ nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v oblasti humanitní a umělecko-výtvarné. Specializujeme se především na výuku v oblasti: literární - důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem včetně výuky tvůrčího psaní, scenáristiky a žurnalistiky; mytologické pojetí výuky literatury; výtvarné - malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika; cizích jazyků - Aj, Fj, Lj - konverzace s rodilými mluvčími;