Církevní gymnázium Plzeň

Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium, bylo založeno v roce 1992.  Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.

Poskytuje kvalitní všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost studenta, nabízí otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.

Gymnázium Blovice

Škola je jediným zařízením svého druhu v okrese Plzeň - jih. Již přes 50 let poskytuje vzdělání dětem ze široké spádové oblasti. Pyšní se již 3 tituly Gympl roku v Plzeňském kraji a v rámci ČR se již umístila na 2. a 4. místě.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Gymnázium Františka Křižíka bylo založeno v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol, v roce 2013 byla škola rozšířená o základní školu.

Gymnázium J.Š. Baara Domažlice

Návrat celé společnosti po listopadu 1989 k demokratickým tradicím a k toužebně očekávané svobodě vytvořil prostor pro změnu personálních, prostorových a materiálních podmínek. Gymnázium se dokázalo oprostit od ideologického nánosu a zaměřit se na skutečnou obsahovou stránku jednotlivých předmětů. Délka studia a jeho náplň navázala na tradici, ale zároveň se přizpůsobila zájmům a požadavkům uchazečů.

Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

Gymnázium v Klatovech bylo založeno r.1812, v roce 2012 tedy oslaví 200. výročí svého založení. V současné době je na škole otevíráno studium čtyřleté, šestileté a osmileté. Gymnázium má ve šk.roce 2010/11 22 tříd a přes 620 studentů, na škole je zaměstnáno 58 ped. pracovníků a 12 provozních sil. Výuka je aprobována na 100 %. Škola nemá jako celek žádné speciální zaměření, není tedy prováděno dělení do studijních větví na začátku studia (přírodovědné, humanitní apod.).