Gymnázium Lovosice

GYMLOVO je zavedeným státním vzdělávacím ústavem s dlouholetou tradicí a trvalou jistotou vysoké úrovně středoškolské výchovy a vzdělávání, které nabízí čtyřletý i osmiletý typ studia. Nespornou předností našeho gymnázia je zejména velmi příjemná přátelská pracovní tvůrčí atmosféra a individuální přístup ke studentům. A jako regionální škola dokážeme často svými výsledky zároveň bez problémů obstát v konkurenci výrazně větších a silnějších středních škol a gymnázií v ČR.

Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov

Gymnázium TGM Litvínov je střední škola poskytující úplné střední vzdělání a připravuje především pro studium na vysoké škole. Absolvent gymnázia TGM musí být složením maturitní zkoušky připraven ke studiu na kterékoliv VŠ, kde se vyučuje v jazyce českém, německém nebo anglickém. Vnitřní život a řád školy vychází ze zájmu o studium a předpokládá u studentů respektování a dodržování základních společenských norem jednání a chování.

Gymnázium Rumburk

Gymnázium Rumburk zahájilo letos už 108. školní rok, sídlí v nádherné secesní budově v nejsevernějším cípu republiky. Přestože není velkou školou (v současnosti má 8 tříd osmiletého a 7 tříd čtyřletého studia, což znamená asi čtyři stovky studentů), má už téměř čtyři a půl tisíce úspěšných absolventů. Jako jedno z 16 pilotních gymnázií v republice se pyšníme kvalitním školním vzdělávacím programem, který jsme vytvořili ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Gymnázium Roudnice nad Labem

Gymnázium Roudnice nad Labem nabízí kvalitní výuku, přátelské prostředí, spolupráci s vysokými školami, přípravu na mezinárodní jazykový certifikát úrovně FCE, profilaci studentů čtvrtých ročníků, lyžařské výcviky, zahraniční výměnné pobyty, zajímavé exkurze a mnoho dalšího. Studenti jsou připraveni zvládnout profilovou (školní) i společnou (státní) část maturitní zkoušky a uspět při přijímacím řízení na české i zahraniční vysoké školy.

Gymnázium Kadaň

Historie Gymnázia v Kadani se datuje od roku 1803. Gymnázium vždy bylo a je významnou vzdělávací institucí v regionu zaměřená na kvalitu vzdělávání a práci s talentovanou mládeží. V letošním roce jsme se stali 6. nejlepší školou v Ústeckém kraji a nejlepší školou v našem regionu. Nabízíme zapojení studentů do výměnných pobytů, projektů a soutěží. Snažíme se dosáhnout, aby každý ze studentů zažil úspěch buď ve vědomostní, umělecké nebo sportovní soutěži. Mimo školu také nabízíme řadu kroužků, které dále rozvíjejí schopnosti a zájmy studentů.

Gymnázium Teplice

Profil školy: velká, úspěšná, progresivní! Taková má naše škola být a věříme, že i je. Ve školním roce 2018/2019 má 798 žáků ve 29 třídách. Pracuje zde 70 profesorů. Od roku 1945 u nás úspěšně odmaturovalo přes sedm tisíc absolventů. Hlavní důraz klademe na orientaci žáků v základech vědních disciplín a na dovednost práce s informacemi a také na schopnost jasně své myšlenky vhodnou formou vyjádřit.

Gymnázium Děčín

Reálné gymnázium bylo v Děčíně založeno již v roce 1899. Dnešní gymnázium nabízí studium čtyřleté, osmileté a osmileté se zaměřením na hudební výchovu. S osmiletým studiem gymnázium začalo ve školním roce 1995/96, jako sedmileté působí od školního roku 1990/91.Gymnázium úspěšně připravuje především pro studium na VŠ, případně na VOŠ. Úspěšnost přijetí na VŠ činí průměrně 75%, ve školním roce 2002/03 dokonce 81%.